За фамилната терапия

Фамилната терапия може да помогне.

Всички ние имаме собствени разбирания, ценности и вярвания, които сме придобили от собствените си семейства по произход, зададени са ни от културните особености на обществото, в което живеем, от минали връзки или други сфери на живота ни. Разбирането и приемането на различията, които партньора ни носи, може да ни помогне да се справим с конфликтните теми в общия ни живот заедно и да върне удоволствието и радостта от връзката с другия.

Какво представлява фамилната терапия?

Фамилната терапия е психотерапевтичен подход, разглеждащ семейството като уникална социална система със своя собствена структура и модел на комуникация. Ако член на семейството има проблем – например страда от хронично заболяване или е загубил работата си, или скърби за починал приятел, този проблем засяга всички в семейството. Семейството може да бъде едновременно източник на подкрепа, но също така на стрес и отхвърляне – в някои семейства за проблеми не се говори, те остават в тайна, в други семейства някои членове поемат множество отговорности, свързани с решаване на проблема. Независимо от стратегията, която семейството избира, има ситуации, в които членовете му се нуждаят от помощ. Фамилната терапия помага на семейството да се възстанови като едно цяло и подкрепя всеки от членовете му да предприемат положителни промени.

Фамилната терапия цели повишаване на взаимното разбиране и емоционалната подкрепа между членовете на семейството, развитие на умения за справяне и решаване на проблеми, развитие на алтернативни стратегии за решаване на различни житейски дилеми и ситуации и подобряване функционирането на семейството като едно цяло.

Кой е клиент на фамилната терапия?

Клиент на фамилната терапия е „връзката“, „взаимоотношението“ между хората в семейството, съобразно контекста, в който живеят, а не отделните личности. Фамилната терапия подкрепя всеки участник да разрешава проблеми и да разширява осъзнаването си за отношенията си като партньор в двойка, като родител, като член на по-широкото си семейство, като член с определена културна или религиозна принадлежност.

В сесиите, по преценка, може да е препоръчително да участват всички членове на едно семейство, само родителите или да се предложи индивидуално консултиране.

* по материали на European Family Therapy Association: EFTA