Консултиране на деца

Психологическото консултиране на деца цели да подкрепи детето да се адаптира към своята среда, да се чувства щастливо и да развие различни умения. Ефективността на консултирането при деца се гарантира от прякото участие на родителите в процеса на терапия.

Не отлагайте да потърсите помощ своевременно, ако детето ви среща някои от тези проблеми:

Можете да се обърнете към психолог и тогава, когато детето се нуждае от оценка на индивидуалните способности и умения (когнитивни, социални, емоционални).