Индивидуални консултации

Където и да се намира в живота си, понякога човек не може повече сам и има нужда от помощ.

Ако чувстваш, че имаш нужда помощ, за да се справиш с:

Мога да ви подкрепя да откриете своя личен начин за справяне и да чувствате отново, че вие определяте посоката на живота си и сте здравословно свързани със семейството си и вашите близки.